Contributie

De contributie bedraagt het wettelijke minimum voor politieke partijen, €12,- per jaar
Inning van de contributie geschiedt via automatische incasso.

Regels machtiging

  • De machtiging geldt gedurende het hele lidmaatschap.
  • Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen boekt u de via automatische incasso afgeschreven contributie binnen 56 dagen zelf terug via internetbankieren, of u laat uw bank het bedrag terugboeken. Wij zullen dan uw lidmaatschap verwijderen.

Lid worden

Voorletters
Roepnaam
Titel, optioneel
Voorvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum
M/V
Adres
Postcode
Woonplaats
Emailadres
Telefoon
Mobiel
IBAN
Eventuele opmerkingen


Machtiging doorlopende SEPA incasso

U machtigt De Republikeinen gedurende uw lidmaatschap jaarlijks rond 1 februari de verschuldigde contributie af te schrijven van het hierboven door u ingevulde IBAN.